Thursday, April 26, 2018

سانحه هوایی در امداد رسانی با هلیکوپتر در کلمبیا (18+)

برخورد هلیکوپتر به یک مرد و زمین

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment