Thursday, April 26, 2018

رونمایی از بزرگترین پرچم هواداری برای جشن قهرمانی پرسپولیس

ونمايی از بزرگترين پرچم تصويری در ايران كه توسط كانون هواداران باشگاه پرسپوليس برای جشن قهرمانی در هفته آخر لیگ برتر 97-96 آماده شده است

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment