Saturday, April 28, 2018

سوتی فجیع مجری روی آنتن زنده شبکه خبر!

اشتباه بزرگ مجری مراسم چهارمین شب خاطره جهادی در حالی که تصویر وی به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment