Wednesday, April 25, 2018

آتش سوزی وحشتناک تلفن همراه که ختم بخیر شد

در هوای گرم تلفن های همراه به علت گرم شدن بیش از حد بسیار خطرناک هستند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment