Saturday, April 28, 2018

سرانجام تاسف بار نامه های مردمی به آقای رئیس جمهور

در حاشیه سفر آقای رئیس جمهور به آذربایجان شرقی؛ به گزارش آناج، درپی انتشار فیلم و تصاویری از نامه‌های مردم به ریاست‌جمهور در سفر به تبریز که در سطل‌های آشغال و کفِ حیاط استانداری آذربایجان‌شرقی رها شده بود، کانال اطلاع‌رسانی استانداری تصاویری از بررسی نامه‌ها را در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری منتشر کرد. آنطور که قرائن نشان می‌دهد تمامی نامه‌ها در سطل‌های زباله جای نگرفته‌اند و تیمی جهت بررسی خواسته‌های مردم شکل گرفته است اما در عین حال عدم وصول تعدادی از نامه‌ها که دردهایشان را برای رئیس‌جمهورشان نوشته‌اند، غیرقابل انکار است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment