Friday, April 27, 2018

جاری شدن سیلاب پس از بارش شدید تگرگ در سنندج

امروز استانهای غربی کشور شاهد بارش تگرگ شدید بودند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment