Friday, April 27, 2018

خاطره جالب سردار سلیمانی از شهید صدرزاده

کلیپی که صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی درباره برخورد ایشان با «جوانی که شلوار لی به پا داشت و میخواست مدافع حرم بشود» منتشر کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment