Thursday, April 26, 2018

قیاس تمسخرآمیز مدیر معدن یورت از زندگی خود با کارگرانش!

اذعان مدیر عامل معدن یورت درمورد زندگی اشرافیگرایانه اش

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment