Sunday, April 29, 2018

اذعان مجدد ترامپ به سوء استفاده از ثروت کشورهای عرب خلیج فارس!

رئیس جمهور آمریکا باز هم به سو استفاده از ثروت کشور های عربی حاشیه خلیج فارس اذعان مجددی داشت...!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment