Wednesday, April 25, 2018

تولد غافلگیرکننده 5 قلوهای اصفهانی!!

پزشکان به والدین این 5 قلوها گفته بودند که صاحب 4 فرزند میشوند اما در اتاق عمل شاهد تولد 5 فرزند شدند!!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment