Thursday, April 26, 2018

ترفند های جالب در سراسر دنیا برای کاهش زباله در سطح شهر!

کلیپی از فناوری های مختلف به کار رفته در سراسر دنیا برای کاهش زباله در سطح کلان شهر ها

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment