Sunday, April 29, 2018

سرزمین آتشفشان در جزیره ای به نام رئونیون

رئونیون جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند و یکی از ناحیه‌های فرای دریاهای فرانسه

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment