Saturday, April 28, 2018

مومیایی جنجالی کشف شده در شهر ری دفن شد؟!

حق‌شناس، عضو شورای شهر از دفن جسد مومیایی منسوب به رضاشاه با دستور مقامات خبر می دهد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment