Thursday, April 26, 2018

رویای خودرو روباتیک تبدیل شونده به حقیقت پیوست!

دانشمند ژاپنی موفق به ساخت این وسیله جالب از رویاهای کودکی خود شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment